Πολιτική απορρήτου

 1. Σχετικά με την BEEASY ΙΚΕ

1.1 Καλώς ήρθατε στη δήλωση απορρήτου της BEEASY. Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είτε

(α) ως πελάτη, πιθανό πελάτη, επισκέπτη ή χρήστη ή του ιστότοπου ή των εφαρμογών της BEEASY,

(β) είτε ως τρίτο αποδέκτη υπηρεσιών, για τις οποίες έχει συμβληθεί μαζί μας πελάτης ή χρήστης.

Η συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία.

Η BEEASY είμαστε, κατά περίπτωση:

(α) οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή

(β) οι εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως συμβατική μας υποχρέωση στη βάση έγγραφης σύμβασης – συμφωνίας με κάποιο εντολέα – πελάτη μας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.2 Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «DPO», ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίβλεψη των ερωτημάτων που τίθενται αναφορικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε με τον DPO στα εξής στοιχεία επαφής.

Πλήρες όνομα: BEEASY ΙΚΕ
DPO: ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: data@beeasy.eu
Ταχυδρομική διεύθυνση: Φράγκων 14, Θεσσαλονίκη 54626, Ελλάδα.
Τηλέφωνο: +30 2311 242095.

Έχετε και διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα αρχή της Ελλάδος ή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: http://www.dpa.gr.

Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και για αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε αρχικά με εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

Επιπλέον, για την ευκολότερη ανάγνωση της Δήλωσης Απορρήτου, σας παραθέτουμε μία σειρά από ορισμούς που πιστεύουμε πως θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε με μεγαλύτερη σαφήνεια το υπόλοιπο κείμενο:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο και να το καταστήσουν ταυτοποιήσιμο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα. Σχετικά παραδείγματα είναι το όνομα του προσώπου, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία γέννησης, τα δεδομένα τοποθεσίας και τα στοιχεία επαφής. Δεν περιλαμβάνονται δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί πληροφορίες ταυτοποίησης (ανώνυμα δεδομένα).
Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα όπως: Θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.
Κατάρτιση προφίλ είναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την οποία χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων προσωπικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με ένα πρόσωπο.
Υποκείμενο δεδομένων είναι ένα φυσικό πρόσωπο, με το οποίο συνδέονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Επεξεργασία δεδομένων/επεξεργασία είναι κάθε δραστηριότητα, πράξη ή σειρά πράξεων.

 1. Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου και η υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε σχετικά με αλλαγές

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 1/11/2021. Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησής μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με το παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς.

 1. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

Δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το όνομα, το πατρικό όνομα, το επώνυμο, το όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό τίτλο.
Δεδομένα επαφής περιλαμβάνουν τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνων.
Δεδομένα ημερολογίου περιλαμβάνουν στοιχεία ημερολογίου, ραντεβού, τηλέφωνα επικοινωνίας, σκοπό.
Οικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν τον τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία κάρτας ή μέσου πληρωμής, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τα στοιχεία τιμολόγησης.
Δεδομένα συναλλαγής περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές προς και από εσάς και άλλα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε από εμάς ή εκ μέρους των πελατών μας.
Τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε, για να προσπελάσετε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή της BEEASY.
Δεδομένα που περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας, αγορές ή παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, σχόλια, απαντήσεις και αλλαγές στα κοινής χρήσης με εμάς αρχεία ή εφαρμογές.
Δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές της BEEASY, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη υλικών προωθητικών ενεργειών από εμάς & τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς.
Δεδομένα υγείας που μπορεί να παρασχεθούν από εσάς δίχως να σας ζητηθούν, ενδέχεται να καταγραφούν ή να καταχωρηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψιν από τον θεράποντα ιατρό ή πάροχο ιατρικών υπηρεσιών στον οποίο απευθύνεστε, για να σας εξυπηρετήσει αμεσότερα & καλύτερα και να εκπληρώσει τις ειδικές ανάγκες σας (για παράδειγμα την παροχή πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες). Σημειώνουμε ότι η BEEASY δεν πρόκειται ποτέ με πρωτοβουλία της να σας ζητήσει δεδομένα υγείας ή γενικότερα ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα (συνήθως αποκαλούμενα ευαίσθητα).

 1. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες ή πράκτορες που ενεργούν εκ μέρους μας), όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις διαδικτυακές εφαρμογές μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά ή επικοινωνείτε με οποιονδήποτε τρόπο μαζί μας.

 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Γενικά θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο:

– Σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς.
– Σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε σύμβαση στην οποία είστε ωφελούμενος ως τρίτος, όπως συμβάσεις τηλεγραμματείεας ή τηλεφωνικού κέντρου ή τηλεφωνικών πωλήσεων κλπ.
– Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
– Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
– Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.

Γενικά δεν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως έννομη βάση για την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σας αποστέλλουμε ενημερώσεις προωθητικών ενεργειών. Διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερώσεων προωθητικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προηγουμένως.

 1. Σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Περιγράφουμε παρακάτω τον τύπο δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 παραπάνω, καθώς και όλους τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζουμε τις πράξεις μας. Περιγράφουμε επίσης ανάλογα με την περίσταση ποια είναι τα έννομα συμφέροντά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για περισσότερους από έναν νομικούς λόγους ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις για τον συγκεκριμένο νομικό λόγο, στον οποίο βασιζόμαστε ώστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφουμε περισσότερους από έναν λόγους.

 1. Συνδέσεις τρίτων

Ο ιστότοπος ή οι εφαρμογές μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσεις για ιστότοπους τρίτων, διακριτές ενσωματωμένες ιστοσελίδες (microsite), πρόσθετα και εφαρμογές (π.χ. Google Calendar). Εάν επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου, ενώ σε περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς από τρίτους μέσω ενεργοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, πρέπει να γνωρίζετε ότι η BEEASY ενδεχομένως να είναι ο εκτελών την επεξεργασία εκ μέρους αυτών των τρίτων. Επομένως, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις ή τα microsite ή πρόσθετα, προτείνουμε να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων.

Ανάλογα ισχύουν τα παραπάνω και για τους τρίτους – χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται δια μέσου των υπηρεσιών μας στη βάση έγγραφης σύμβασης με πελάτη μας, για τον οποίο ο κάθε τρίτος – χρήστης αποτελεί συμβατικά πελάτη ή οιονεί πελάτη ή χρήστη ή οιονεί χρήστη των υπηρεσιών ή παροχών ή εμπορικών πράξεων του.

 • Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας, όπως το σύνολο σχεδόν των ιστοσελίδων παγκοσμίως,  χρησιμοποιεί GoogleAnalytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων, που προσφέρεται από την Google. Το GoogleAnalytics χρησιμοποιεί “cookies”, που είναι αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και διευκολύνουν στην ανάλυση της χρήσης που κάνετε στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, να συντάξει αναφορές για τους διαχειριστές της σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη analytics.js είναι τα ακόλουθα:

CookieName

Description

ExpirationTime

moove_gdpr_popup

Cookie is placed by: GDPR Cookie Compliance plugin on wordpress. The functionality is to store cookie consent preferences. The purpose is only Functional. 

Sessions

_gali

The cookie is set by Google Analytics and is used to determine which links on a page that are being clicked.

 

Sessions

 

pll_language

 

Polylang uses a cookie to remember the language selected by the user when he comes back to visit again the website.

 

1 year

 

_ga

 

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.

2 years

 

_gid

 

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.

1 day

 

_gat_gtag_UA_2229986_1

Google uses this cookie to distinguish users.

1 minute

 

Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Η Google δε θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που κατέχει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το GoogleAnalytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά επισημαίνουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το GoogleAnalytics πατώντας εδώ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας δύναται και ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του GoogleAnalytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του GoogleAnalytics για τον ιστό.

Η Ιστοσελίδα μας, σε κάθε περίπτωση, συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του GoogleAdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

 

Πρόσθετες εφαρμογές Social plugins

Facebook & Instagram

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘social plugins’ της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης facebook.com και Instagram.com, που λειτουργούν από την Facebook Α.Ε., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Facebook (ένα λευκό “f” σε μπλε φόντο ή το εικονίδιο “thumbs-up”), ή με τη φράση «Facebook social plug-in” και του Instagram αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Facebook προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Facebook ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Facebook ή το Instagram χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Facebook και του Instagram αντιστοίχως. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Facebook μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Facebook. Επιπλέον, αν αναπτύξετε δραστηριότητα με τα plugins, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί ‘Like’ ή προσθέτοντας ένα σχόλιο μέσω του Facebook λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook είναι πιθανό η διεύθυνση IP σας να αναγνωριστεί και να αποθηκευτεί από το Facebook εφόσον πατήσετε πάνω στα plugins του.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Facebook ή το Instagram, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook και αντίστοιχα στην Πολιτική Δεδομένων του Instagram. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook ή το Instagram αλλά δε θέλετε το Facebook ή το Instagram να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook ή το Instagram, προτού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες εφαρμογές στον περιηγητή σας, ώστε να παρεμποδίσετε την προβολή των συγκεκριμένων plugins από την ιστοσελίδα μας.

 

Twitter

 Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘social plugins’ της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης twitter.com και Instagram.com, που λειτουργούν από την Twitter Α.Ε., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Twitter (συνήθως ένα γαλάζιο πουλί), ή με τη φράση «Twitter social plug-in”. 

Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Twitter προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Twitter ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Twitter χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Twitter. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Twitter από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Twitter μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Twitter. Επιπλέον, αν αναπτύξετε δραστηριότητα με τα plugins, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί ‘retweet’ ή προσθέτοντας ένα σχόλιο μέσω του Twitter λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται απευθείας στο Twitter και αποθηκεύονται εκεί. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Twitter είναι πιθανό η διεύθυνση IP σας να αναγνωριστεί και να αποθηκευτεί από το Twitter εφόσον πατήσετε πάνω στα plugins του.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Twitter, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Twitter. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Twitter αλλά δε θέλετε το Twitter να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Twitter, προτού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες εφαρμογές στον περιηγητή σας, ώστε να παρεμποδίσετε την προβολή των συγκεκριμένων plugins από την ιστοσελίδα μας.

 

-Google+
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την πρόσθετη εφαρμογή ‘Google plugins’ της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Google Plus, η οποία λειτουργεί από την Google Α.Ε, με έδρα 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, HΠΑ. Το plugin της Google μπορεί να αναγνωριστεί από το σύμβολο ‘+1’. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η οποία εμπεριέχει ένα plugin της Google, ο περιηγητής σας θα δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο του συμβόλου ‘+1’ θα αποσταλεί απευθείας στον περιηγητή σας και θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με τη Google, δε συλλέγεται κανένα προσωπικό δεδομένο, εάν δεν πατήσετε το σύμβολο ‘+1’. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο από τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο Google+ την ώρα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ. Η Εταιρία μας δεν έχει καμία επιρροή πάνω στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Google.

 

Youtube

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘social plugins’ της ιστοσελίδας διαμοιρασμού και φιλοξενίας βίντεο Youtube, που λειτουργεί από την εταιρία Youtube – θυγατρική της Google – με έδρα 901 Cherry Avenue San Bruno, California. Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Youtube, συνήθως το τυπικό σύμβολο «play» σε κόκκινο χρώμα. Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Youtube προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Youtube λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Youtube ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Youtube χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Youtube. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Youtube από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Youtube μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Youtube. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Youtube, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική απορρήτου του Youtube πατώντας εδώ.

 1. Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες – Ανώνυμα Δεδομένα

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες «cookie» και «web beacon». Χρησιμοποιούμε cookies και web beacons, για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και, ενδεχομένως, για να ταυτοποιούμε τον ιστότοπο από τον οποίο συνδεθήκατε στον δικό μας ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών μας. Ανάλογη χρήση παρόμοιων τεχνολογιών μπορεί να γίνεται όσον αφορά τις εφαρμογές μας. Με κανέναν άλλον τρόπο δεν καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε άλλους ιστότοπους ή άλλες εφαρμογές ή σχετικά δεδομένα. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο beeasy.eu δεν αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα, αλλά σε ανώνυμα δεδομένα. Δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ή ανωνυμοποιημένες/ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες που αποκτούνται μέσω cookies και web beacons μπορεί να μοιράζονται ή να λαμβάνονται από παροχείς υπηρεσιών εκ μέρους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα μας: Cookies και Logs – Αρχεία καταγραφής χρήσης εφαρμογών, καθώς και στην Πολιτική Cookies.

 1. My beeasy

Η beeasy παρέχει μια φιλική προς το χρήστη και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω του λογαριασμού My beeasy Account. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στο βασικό λογαριασμό παρέχοντας προσωπικά δεδομένα ταυτότητας και συμβολαίου, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε όλο το εύρος των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν συμβληθεί ή επιθυμούν να κάνουν χρήση δοκιμαστικά. Για λόγους ασφάλειας πρόσβασης και δεδομένων εφαρμόζουμε πολιτικές, κανόνες και μέσα ασφάλειας όπως ο έλεγχος εισόδου, καθώς και ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου, όπως η δημιουργία αρχείου πρόσβασης (logs). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη γραπτή μας σύμβαση ή στο σχετικό της παράρτημα που αφορά την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων από την beeasy.

 1. Υπηρεσίες για κινητές συσκευές και υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία.

Παρέχουμε εφαρμογές για κινητές συσκευές τις οποίες μπορείτε να μεταφορτώσετε στο smartphone ή σε άλλη φορητή συσκευή σας. Αυτές οι εφαρμογές διαθέτουν πλήθος λειτουργιών που εμπλουτίζουν την εμπειρία του πελάτη. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών οι εφαρμογές μας ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Παρέχουμε έναν σύνδεσμο για την παρούσα δήλωση στους πελάτες πριν προβούν στη μεταφόρτωση οποιασδήποτε εφαρμογής μας.

Εάν παραχωρήσετε στις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές να προσπελαύνουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας, όπως εμφανίζονται στη συσκευή σας, οι εφαρμογές μας μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (GPS) και άλλη τεχνολογία (όπως είναι οι ασύρματοι αναμεταδότες που αναφέρονται ως beacon) για να σας παρέχουν πληροφορίες με βάση την τοποθεσία της συσκευής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες τοποθεσίας, για να εμπλουτίσουμε την εμπειρία χρήση σας με ειδοποιήσεις και άλλο περιεχόμενο στη φορητή συσκευή σας, αλλά και με πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, τοποθεσίες ή σημεία ενδιαφέροντος, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που κρίνουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών, ώστε να παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή που έχετε ήδη επιλέξει. Μπορείτε να αποτρέψετε ή να περιορίσετε τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

 1. Απόρρητο παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Ο ιστότοπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε καμία ή μέσω καμίας από τις δυνατότητές του, μην εγγράφεστε στον ιστότοπο, μην κάνετε καμία αγορά μέσω του ιστότοπου και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση από τον κηδεμόνα του ανήλικου ατόμου ή το άτομο αυτό είναι τουλάχιστον 18 ετών ή/και πρόκειται να παρέχουμε αποκλειστικά υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου ή τηλεγραμματείας. Οι υπάλληλοι της BEEASY κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους στη βάση σύμβασης με πελάτη μας ΔΕΝ πρόκειται να ζητήσουν πληροφορίες ως προς την ηλικία σας, πλην της περίπτωσης για να διαπιστώσουν ότι ο καλών ή αιτών τρίτος είναι καταφανώς ανήλικος κάτω των 18 ετών και να τερματίσουν την όποια συνομιλία ή παροχή υπηρεσιών.

Εάν έχει συναφθεί σύμβαση με άτομο κάτω των 18 ετών, αυτή είναι εκ προοιμίου άκυρη.

Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς ή που μας βοηθούν στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή εκ μέρους μας. Δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,  εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η BEEASY.

Συγκεκριμένα και προκειμένου να διευκολύνουμε τις ρυθμίσεις κρατήσεων ραντεβού σας, πρέπει συχνά να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους ή εφαρμογές τρίτων όπως το Ημερολόγιο της Google ή Google calendar. Ειδικά ως προς τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε τη δυνατότητα μέσω API διασύνδεσης με την εφαρμογή ημερολογίου της BEEASY, της προβολής και καταχώρησης μέσω διαμοιρασμού νέων ημερολογιακών γεγονότων – ραντεβού (τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί στην εφαρμογή ημερολογίου της BEEASY) στο google calendar ως google calendar event(s) (ημερολογιακό γεγονός – ραντεβού του ημερολογίου google), το οποίο μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι προσβάσιμο προς προβολή και επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να εκτελέσει ή να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο google calendar event, ενώ ως εκτελούντες την επεξεργασία ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση -μόνο με δικαίωμα προβολής- σε αντίστοιχα google calendar event(s) (ημερολογιακά γεγονότα – ραντεβού) ήδη καταχωρημένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση νέων ημερολογιακών γεγονότων – ραντεβού σε διαφορετικό χρόνο από τα ήδη καταχωρηθέντα χωρίς δικαίωμα ή δυνατότητα καταχώρησης ή λήψης ή άλλου είδους πρόσβασης ή επεξεργασίας στα ήδη καταχωρημένα google calendar events. Μοιραζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς ή/και σε μας, όπως εταιρείες λογιστικής υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών SMS, κλπ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινολογήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να πουλήσουμε, διαβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Εναλλακτικά διατηρούμε το δικαίωμα να εξαγοράσουμε ή να συγχωνευτούμε με άλλες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο όταν μας ζητήσετε να το κάνουμε ή όταν θεωρούμε ότι είναι απαιτητό από τον νόμο ή αναγκαστούμε προς τούτο από Δημόσια ή Δικαστική Αρχή.

 1. Χώρες που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις εταιρείες που χρησιμοποιούμε ως παρόχους υπηρεσιών προς εμάς ή εκτελούν επεξεργασία ή έχουν πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίοι είτε βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοδίκαια δεσμεύονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμμορφώνονται με αυτόν και εποπτεύονται από την εκάστοτε Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κράτους – Μέλους στο οποίο εδρεύουν, είτε δεσμεύονται με έγγραφες συμβάσεις μαζί μας ως προς τη συμμόρφωση τους με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα μας: Εκτελούντες την επεξεργασία.

Οι διακομιστές μας, οι οποίοι αποθηκεύουν και προστατεύουν τις πληροφορίες σας, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που ενδεχομένως χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, εξασφαλίζουμε παρόμοιο βαθμό προστασίας για αυτά διασφαλίζοντας ότι υλοποιείται ένα από τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

– Θα διαβιβάζουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε τρίτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επάρκεια της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ΕΕ.

– Όπου χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ειδικές συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρέχουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την ίδια προστασία που έχουν στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υποδείγματα συμβάσεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

– Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς αν μετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας, η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μοιράζονται μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ασπίδα Προστασίας ΕΕ – ΗΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση για τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιείται από εμάς κατά τη διαβίβαση δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 1. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ασφαλείας, πρόσβασης σε χώρους τερματικών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδωνυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο, penetration tests κοκ) προκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε όσους εργαζομένους, συνεργάτες, αναδόχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες χειρισμού κάθε ύποπτης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση, όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα μας: Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

 1. Διατήρηση των πληροφοριών σας

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε συμβατικής ή νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς.

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: Ανατρέξτε στην παράγραφο σχετικά με το αίτημα διαγραφής παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρούμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπό σας) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς και σε αυτήν την περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστον χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Ιδιαιτέρως και σχετικά με τη διακράτηση και διατήρηση των πληροφοριών που μας παρέχονται από τρίτους – χρήστες στη βάση έγγραφης σύμβασης – συμφωνίας με πελάτη μας (ο οποίος για λόγους εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας) υπέρ και εκ μέρους αυτού ως εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τέτοιες πληροφορίες μπορούν να διαγραφούν από τους πελάτες μας που είναι άμεσα συμβεβλημένοι με κάποια από τις υπηρεσίες μας ή να ζητήσουν να εκτελέσουμε τη διαγραφή, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας, διαβίβασή τους σύμφωνα με τις οδηγίες σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως παρατίθενται παρακάτω.

Επομένως, ως προς τη διαγραφή, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας, διαβίβαση των συγκεκριμένων πληροφοριών, προτρέπουμε εσάς του τρίτους ως άμεσα ενδιαφερόμενους και υποκείμενα των σχετικών προσωπικών δεδομένων, προς άσκηση των δικαιωμάτων σας, να επικοινωνείτε απευθείας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον οποίο να απευθύνετε οιοδήποτε σχετικό αίτημα.
Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουρος-η ποιος είναι κατά περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που παραθέτουμε στην παράγραφο 1 και θα φροντίσουμε σχετικά ενημερώνοντάς σας για το αποτέλεσμα.

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να:
Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα («αίτηση πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (ανατρέξτε παρακάτω), όταν ενδεχομένως επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες αθέμιτα ή όταν χρειαστεί να διαγράψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να συμμορφωθούμε προς τους τοπικούς κανονισμούς. Παρακαλούμε ωστόσο όπως γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας.

Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας (ή έννομο συμφέρον τρίτου) και εν προκειμένω έχετε λόγο να επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία βάσει αυτού, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες.

Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.

Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο που υποδεικνύετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικώς αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες παραχωρήσατε τη συγκατάθεσή σας για να τις χρησιμοποιούμε ή σε περιπτώσεις που χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας.

Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας Δεδομένων στο email data@beeasy.eu. Προς διευκόλυνση σας εδώ μπορείτε να βρείτε φόρμα άσκησης των δικαιωμάτων σας και να μας την αποστείλετε συμπληρωμένη καταλλήλως.

Δεν θα χρειαστεί́ να καταβάλλετε κάποια αμοιβή́ ή τέλος για να προσπελάσετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ή/και να ασκείτε δικαστική προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.  Η διεύθυνση της Αρχής (ΑΠΔΠΧ) είναι Κηφισίας 1-3, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και το φαξ 210 6475628.

 1. Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσάς

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο απάντησης.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα. Ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από έναν μήνα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει μια σειρά από αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε.

Σημειώνουμε, επαναλαμβάνοντας, ότι αν κατέχουμε, διαχειριζόμαστε, επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ως εκτελούντες επεξεργασία στη βάση σύμβασης με πελάτη μας, ο οποίος είναι κατά νόμο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για λόγους ταχύτητας διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας είναι δόκιμο να επικοινωνείτε απευθείας μαζί του (με τον υπεύθυνο επεξεργασίας). Εάν δεν τον γνωρίζετε ή δεν είστε σίγουροι ή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε και αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να εκφράσετε το αίτημα ή αιτήματά σας, εμείς θα ενημερώσουμε τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά, ενημερώνοντάς σας για τις ενέργειές μας.