Ξενοδοχεία - Ξενώνες

Ξενοδοχεία - Ξενώνες

Υποστήριξη σε ξενοδοχεία και ξενώνες

Σε ξενοδοχείο – ξενώνα η beeasy μπορεί να προσφέρει:

1) Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου.

2) Εγκατάσταση καμερών ασφαλείας.

3) Τεχνική υποστήριξη δικτύου internet.

Στην beeasy αναλαμβάνουμε το project management για λογαριασμό της επιχείρησής σας, όσον αφορά στην επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας, τη διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την οργάνωση διαδικασιών γραφείου και οποιαδήποτε άλλη δουλειά γραμματέως.

το δεδομένο

Ο πελάτης μας #H0021 είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε να κάνει ριζική ανακαίνιση, για να εκσυγχρονίσει όλες τις βασικές λειτουργίες των δικτύων του. Ένα από τα βασικά του ζητούμενα ήταν η βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων του, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη-επισκέπτη.

η λύση της beeasy

1) Η beeasy πραγματοποίησε μία αναλυτική καταγραφή και αυτοψία της υφιστάμενης κατάστασης στον χώρο του πελάτη #Η0021.

2) Ανέλυσε τα δεδομένα και προχώρησε σε μία πρόβλεψη των αναγκών που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά.

3) Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την αρχή το σύστημα wifi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου με βάση πιστοποιημένη μελέτη που εκπονήθηκε.

4) Αντικαταστάθηκαν οι παλιοί servers με καινούργιους και εγκαταστάθηκαν όλα τα απαραίτητα software.

5) Εφαρμόστηκαν οι καλύτερες και ενδεδειγμένες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων και υλοποιήθηκε το σύστημα ασφαλούς backup.

6) Παραμετροποιήθηκαν όλοι οι τερματικοί σταθμοί του ξενοδοχείου και έγιναν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις.

7) Εγκαταστάθηκαν εύχρηστα εργαλεία παρακολούθησης καλής λειτουργίας του δικτύου και υλοποιήθηκε καθολικός έλεγχος σωστής λειτουργίας και απόδοσης του δικτύου.

8) Παράλληλα με την δικτυακή αναβάθμιση εγκαταστάθηκε σύγχρονο voip τηλεφωνικό κέντρο και εγκαταστάθηκαν καινούργιες συσκευές τόσο στους χώρους του διοικητικού προσωπικού, όσο και σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου.

9) Σημαντικό ζητούμενο για τον πελάτη μας ήταν να υπάρχει μικρός χρόνος μη λειτουργίας των συστημάτων του κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης.

το αποτέλεσμα

Σε σύντομο χρόνο η beeasy παρέδωσε ένα σύγχρονο και πολύ ευέλικτο δίκτυο που ικανοποίησε πλήρως τις ανάγκες του πελάτη #H0021.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου εργάζεται πλέον αποδοτικά, καθώς οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες στον χώρο εργασίας έχουν λύσει κάθε προηγούμενο πρόβλημα επικοινωνίας με τους πελάτες και διασύνδεσης με το internet.

Απόλυτα ικανοποιημένοι έμειναν και οι πελάτες-επισκέπτες του ξενοδοχείου. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του ξενοδοχείου με τις νέες υποδομές και παραμετροποίησης οι θετικές κριτικές των επισκεπτών αυξήθηκαν θεαματικά δείχνοντας έτσι την ικανοποίηση των επισκεπτών.

Ο πελάτης μας #H0021 λειτουργεί πλέον την επιχείρησή του αποκομίζοντας καθημερινά θετικές κριτικές και κατορθώνει με τον τρόπο αυτό να φιλοξενεί ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.

Φόρμα προσφοράς

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για την προσφορά σας.