Γραμματειακή Υποστήριξη από απόσταση Τεχνική Υποστήριξη Σεμινάρια Δικτύων

Our Clients

Technical IT Support Services

At beeasy, we offer high quality services for installation, configuration and support of network infrastructure:

Wired Networks

Wireless Networks

Network Configuration Services

Security Cameras

RFID Systems

Computer Technical Works

PBX Call Centers

miktotik-certified-trainer-beeasy

1 week be... free of charge

Try our virtual secretary services for a week

totally free!

Our People

Reduce

Improve

CUSTOM SOLLUTIONS TAILORED TO YOUR NEEDS!

Contact

Fragkon 14, Τ.Κ 54625
Thessaloniki

Mon-Fri: 09:00-21:00
Saturday: 09:00-18:00